Historia

1900

Glasbruket startades hösten 1900 av Georg Hultner och Josef Jonsson. Bostäder byggdes upp vid bruket till glasblåsarna som kom från bl.a. Västervik, Rumskula och Hammar och Järnsnäs.
Som mest bodde cirka 100 personer på bruket, då arbetarna tog med sina familjer.

1903

Bruket startade i en tid då de svenska bryggerierna ropade efter buteljer. Jonsson sålde sin andel år 1903 och Hultner blev då ensam ägare till bruket.

1920

Under 1920-talet var det ca 70 arbetare på bruket och man tillverkade ca 3 miljoner ölflaskor årligen. Av de anställda var 25 glasblåsare och de betraktade sig som lite finare än de andra och klädde upp sig i svart kostym då de besökte samhället.

1932

Hultner drev bruket med varierande lönsamhet fram till 1932. Då ville han av åldersskäl sälja bruket men inga intresserade köpare fanns.
Hultner tänkte då avveckla verksamheten men resultatet blev att 28 arbetare tog över och arrenderade bruket.

1934

1934 inköpte arbetarna hela anläggningen av dödsboet för 50 000 kronor.

1937

Åren 1937-39 inköptes och installerades åtta halvautomatiska maskiner.

1940

Under 1940-talet drevs bruket med varierande lönsamhet men snart kunde man inte konkurrera med de helautomatiska bruken.

1952

År 1952 tvingades man ge upp och bruket stängdes.
Göta kanal har alltid haft stor betydelse för Glasbruket. Bruket använde sig av kanalen för transport av diverse produkter, så som soda, sand och glaskross samt färdiga flaskor.

2000

Mellan åren 2000-2002 renoverades de gamla arbetarbostäderna och Glasbruket till turistboende.
Mer information om Glasbrukets historia finns här.

2016

År 2016 tog vi över driften av Glasbrukets vandrarhem.
Varmt välkomna att besöka oss i denna historiska idyll hälsar Helen och Emma.